workshop informatie: Uw shirts worden gemaakt en geleverd binnen de gebruikelijke termijnen.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Door deze verklaring gaat u ermee akkoord dat TailorGeorge de hieronder vermelde persoonlijke informatie mag verzamelen, verwerken en gebruiken voor de hier aangegeven doeleinden. U heeft de mogelijkheid om deze overeenkomst op elk moment in te trekken, met onmiddellijke maar geen terugwerkende kracht.

GEGEVENSBEHEERDER

Elke verwerking van persoonlijke informatie die aan TailorGeorge wordt meegedeeld of anderszins door TailorGeorge wordt verzameld, wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van lib & stael, gevestigd aan de 31 avenue de Ségur, 75007 Parijs, Frankrijk.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN KLANTGEGEVENS

De door TailorGeorge verzamelde klantgegevens zijn bedoeld om uw winkelervaring op www.tailorgeorge.be te personaliseren en voortdurend te verbeteren.

De persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt om TailorGeorge in staat te stellen haar klanten een volledige en efficiënte service te verlenen:

- procesorders

- de producten te leveren

- betalingen verrichten

- de voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

- gepersonaliseerd advies te geven

Deze informatie wordt ook gebruikt om onze structuren te verbeteren, om fraude of misbruik op onze website te voorkomen of op te sporen en om derden in staat te stellen technische, logistieke of andere functies voor ons uit te voeren.

Er is echter wel enige informatie nodig om TailorGeorge in staat te stellen u zijn diensten aan te bieden; de desbetreffende velden zijn duidelijk aangegeven op het informatieformulier op de website www.tailorgeorge.be

KLEURENDE GEGEVENS

Informatie verstrekt door de klant

Alle informatie die door de klant via de website of via andere middelen wordt meegedeeld, wordt verzameld en geregistreerd. Indien de klant ervoor kiest om bepaalde informatie niet te verstrekken, kan deze beslissing hem desalniettemin veel van de door TailorGeorge aangeboden diensten en functies ontnemen.

Informatie wordt verstrekt:

- bij het plaatsen van een bestelling.

- deelname aan een wedstrijd of vragenlijst.

- wanneer u contact opneemt met de klantendienst.

Deze informatie omvat: de naam, het adres en het telefoonnummer van de klant, de namen, adressen en telefoonnummers van de ontvangers van de gekochte producten, de personen die de klanten in hun contactgegevens www.tailorgeorge.be vermelden, de met TailorGeorge uitgewisselde e-mails.

Automatisch verzamelde informatie

Zodra u de website www.tailorgeorge.be ,bezoekt, voorziet uw browser TailorGeorge van bepaalde informatie ("cookies"). Deze zuiver technische informatie is bedoeld om de veiligheid van de online handel te waarborgen en is absurd essentieel voor de correcte verwerking van een bestelling.

Ook het bedrijf TailorGeorge betreurt het dat het niet in staat is om bestellingen te verwerken van internetgebruikers die software gebruiken om "cookies" te verwijderen.


Enkele voorbeelden verzameld en geanalyseerd: het Internet Protocol (IP) adres dat elke computer met het internet verbindt, e-mail lees ontvangstbevestigingen, verbindingsgegevens, e-mailadressen, uw wachtwoord, informatie over uw computer en uw verbinding, uw bestelgeschiedenis, soms gecombineerd met informatie van andere klanten in anonieme vorm om functies te creëren zoals "Onze Best Sellers", het volledige URL pad naar, via en van de website www.tailorgeorge.be, inclusief datum en tijd, cookienummers en producten die u hebt bekeken of doorzocht.

Informatie uit andere bronnen

Enkele voorbeelden van informatie uit andere bronnen zijn: actuele informatie over de bestel- en leveringsadressen van vervoerders en andere derden die worden gebruikt om databases bij te werken, de uitvoering van toekomstige orders te optimaliseren en ervoor te zorgen dat zij klanten kunnen bereiken; informatie over rekeningen en aankoop- en betalingsgedrag; en informatie van commerciële informatiebureaus die worden gebruikt om fraude te voorkomen of op te sporen.

DE "COOKIES"

Cookies" zijn alfanumerieke identifiers die TailorGeorge via zijn internetbrowser naar de harde schijf van de klant overbrengt. Ze stellen TailorGeorge in staat om de internetbrowser van de klant te herkennen en bieden diensten aan zoals archivering, tussen twee bezoeken door, de producten die ze in hun winkelwagen hebben gestopt.

DE DELEN

Klantinformatie is een belangrijk onderdeel van TailorGeorge's business. Deze informatie wordt alleen in de volgende gevallen met derden gedeeld:

Aanbieders

Orderverwerking, productverzending, post of elektronische post, marketingdiensten, verwerking van creditcardbetalingen en klantenservice. Deze dienstverleners hebben toegang tot de persoonlijke informatie die nodig is voor de uitvoering van hun diensten en mogen deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Bovendien zijn zij verplicht deze informatie te verwerken in overeenstemming met dit beleid en in overeenstemming met de Franse wetgeving (in het bijzonder de wet op de informatica en vrijheid enerzijds en het vertrouwen in de digitale economie anderzijds).

Overdracht van vennootschappen of activiteiten

Bij transacties zoals de gehele of gedeeltelijke verkoop van de onderneming, de oprichting van nieuwe activiteiten of de verkoop of licentiëring daarvan, maakt klantinformatie over het algemeen deel uit van de overgedragen activa. In dergelijke gevallen blijven deze garanties afdwingbaar.

Bescherming van TailorGeorge en derden

De inhoud van klantenaccounts en andere persoonlijke informatie wordt openbaar gemaakt indien de wet dit vereist of indien deze openbaarmaking noodzakelijk is om onze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst af te dwingen of af te dwingen, of om de rechten van TailorGeorge of derden te beschermen. Dit omvat met name de mogelijkheid om informatie uit te wisselen met andere bedrijven of organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en de beperking van het kredietrisico. Dit betekent uiteraard niet dat de verkoop, de verhuur, het delen of andere openbaarmaking van persoonlijke informatie die klanten identificeert voor commerciële doeleinden die niet in overeenstemming is met de verplichtingen die in dit beleid zijn vastgelegd, is toegestaan.

Met instemming van de klant

In alle andere gevallen wordt u op de hoogte gebracht als uw gegevens aan een derde partij worden doorgegeven en u de gelegenheid krijgt om uw toestemming te geven. Indien wij persoonlijke informatie doorgeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (E.E.E.) met het oog op het delen van dergelijke informatie zoals hierboven beschreven, zullen wij ervoor zorgen dat dergelijke informatie wordt doorgegeven in overeenstemming met dit beleid en in overeenstemming met de Franse wetgeving inzake persoonlijke gegevens.

INFORMATIEBEVEILIGING

Om de veiligheid van de betalingen te garanderen, maakt de website www.tailorgeorge.be gebruik van de Stripe betaalservice. Deze dienst integreert de SSL-beveiligingsstandaard. Vertrouwelijke gegevens (16-cijferig creditcardnummer, vervaldatum en cryptogrammen) worden versleuteld (gecodeerd) verzonden op de Stripe server en worden niet verzonden op onze server.

Fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen zijn van kracht voor het verzamelen, converseren en communiceren van persoonlijke informatie van klanten.


De veiligheidsprocedures kunnen TailorGeorge verplichten iedereen te vragen om een bewijs van zijn identiteit te leveren alvorens zijn persoonlijke gegevens te ontvangen.

TOEGANG TOT INFORMATIE

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke geïnteresseerde het recht op toegang, wijziging, rectificatie en verwijdering van informatie die op hem/haar betrekking heeft. Dit recht kan te allen tijde worden uitgeoefend op de site.

KENNISGEVINGEN EN HERZIENINGEN

Voor vragen over de bescherming van informatie door TailorGeorge kunt u contact opnemen met de klantenservice. De activiteiten van TailorGeorge zijn voortdurend in ontwikkeling en dit Privacybeleid en de Algemene Voorwaarden kunnen veranderen. Het team van TailorGeorge zal zich inspannen om de klanten op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.